De Buiksloterkerk verdient uw vriendschap.

In Amsterdam Noord ligt aan het Buiksloterkerkpad 10 een beeldbepalend Nationaal monument uit 1609: de Buiksloterkerk. Dit oudste monument van Amsterdam Noord (binnen de ring) was tot 1984 een Ned. Hervormde kerk, in dat jaar werd ten gevolge van teruglopend kerkbezoek besloten het gebouw als kerk te sluiten.

Op initiatief van een aantal bewoners van de Buiksloterdijk en omgeving werd de Stichting Buiksloterkerk opgericht met als doelstelling het behoud van dit mooie en beeldbepalende kerkgebouw te realiseren. Enige jaren later werd met steun van de Gemeente Amsterdam het kerkgebouw in eigendom aan de Stichting Buiksloterkerk overgedragen. De Stichting is er in geslaagd met hulp van Monumentenzorg, de Gemeente Amsterdam en vele particuliere donaties eind jaren tachtig het gebouw te laten restaureren.

In 2005 volgde een tweede restauratie -nu van het orgel- wederom met financiële steun van de overheid, culturele fondsen en particuliere donaties.
Omdat een monument voortdurend onderhoud vraagt en op Monumentenzorg nog slechts een beperkt beroep gedaan kon worden is aan de particuliere geldgevers gevraagd of zij als Vrienden van de Buiksloterkerk bereid zijn om jaarlijks een financiële bijdrage te verstrekken. Hiermee zou de Stichting het benodigde groot onderhoud aan het kerkgebouw ook in de toekomst kunnen uitvoeren.

Daarop kregen wij een aanzienlijk aantal positieve reacties. Dankzij al die bijdragen is inmiddels een aantal belangrijke vernieuwingen (de keuken en toiletten) en onderhoud (verwarming en schilderwerk) gerealiseerd.

In de loop der jaren is door overlijden, de financiële crisis en verhuizingen het aantal Vrienden afgenomen. Reden voor het bestuur van de Stichting om een actie te starten om nieuwe Vrienden van de Buiksloterkerk te werven. Wij hebben voor de instandhouding van het gebouw op langere termijn dringend de bijdragen van nieuwe Vrienden nodig. Indien u het gebouw nog niet of onvoldoende kent nodigen wij u graag uit eens langs te komen, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij een van de concerten die op zondag in het kader van het programma Podium Amsterdam Noord gegeven wordt.

Op internet kunt u veel nadere informatie over de Buiksloterkerk vinden, in de eerste plaats via de website van de Buiksloterkerk (www.buiksloterkerk.nl) zelf. Daar vindt u ook een opsomming van de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Feitelijke informatie over het monument en de geschiedenis ervan vindt u op de websites van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl), van Monumentenzorg (www.monumenten.nl) en van het Gemeente Archief Amsterdam (www.stadsarchief.amsterdam.nl).

Wij hopen dat met deze nieuwsbrief uw belangstelling voor het kerkgebouw gewekt is. Indien u met ons van mening bent dat het behoud van dit soort monumenten voor de leefbaarheid van de stad van groot belang is, bent u wellicht bereid Vriend van de Buiksloterkerk te worden. Als Vriend ontvangt u één keer per jaar een cultureel geschenk, daarnaast krijgt u korting op de toegangsprijs van de uitvoeringen die met grote regelmaat binnen het kader van Podium Amsterdam Noord gegeven worden.

U kunt vriend worden door een kort email bericht: 'Hiermede meld ik mij aan als Vriend van de Buiksloterkerk' te zenden aan Vrienden@Buiksloterkerk.nl. Hierbij graag uw naam en adres vermelden. U krijgt dan de digitale nieuwsbrief toegestuurd, tevens zullen wij u op de hoogte houden van de programma's en activiteiten die plaatsvinden. Als richtbedrag voor het Vriend zijn geldt € 35,- per jaar, maar uiteraard zijn wij blij met elk bedrag dat u ons schenkt.

Na uw opgave ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en opgave van het banknummer waarop u uw bijdrage kunt storten.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Buiksloterkerk,
Ruud Bleijerveld, voorzitter.


 

Uitgevoerde restauraties:

  • orgel
  • keuken
  • verwarming
  • stucen en schilderen binnenmuren