Privacy beleid

Wie zijn we

Stichting Buiksloterkerk
KvK: 41205281
IBAN: NL05INGB0005114061
Website: https://www.buiksloterkerk.nl
Email: info@buiksloterkerk.nl

Website

Ingesloten inhoud van andere websites.
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s van YouTube of kaarten van Google Maps. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als in het geval dat de bezoeker deze andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Nieuwsbrief

De Stichting Buiksloterkerk gebruikt Mailchimp om nieuwsbrieven mee te versturen en gegevens zoals uw naam en e-mailadres te bewaren in een database van nieuwsbriefabonnees. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u zich hiervoor heeft ingeschreven via het inschrijfformulier op onze website . We zullen uw gegevens met respect behandelen en gebruiken uw gegevens voor niets anders dan het versturen van de nieuwsbrief. De database is alleen toegankelijk voor medewerkers van de Stichting Buiksloterkerk. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link onderaan in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@buiksloterkerk.nl met een verzoek u uit te schrijven. Door onderaan het inschrijfformulier op aanmelden te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met onze voorwaarden, en dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Buiksloterkerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

Algemene persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting Buiksloterkerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van een betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De Stichting Buiksloterkerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Stichting Buiksloterkerk bewaart uw persoonsgegevens zodanig dat derden er geen toegang toe hebben. De Stichting Buiksloterkerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Buiksloterkerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Buiksloterkerk. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buiksloterkerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Buiksloterkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@buiksloterkerk.nl

De Stichting Buiksloterkerk wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij ons, en als u er met ons niet uitkomt bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.