Het orgel is weer als nieuw!

Tijdens de Nationale Orgeldag op 14 september 2019 heeft Stichting Buiksloterkerk een boekje gepresenteerd over de geschiedenis van het orgel van de Buiksloterkerk met het oogmerk geld in te zamelen voor een grondige schoonmaak van het instrument. De klank en stabiliteit waren door vervuiling en stof flink achteruit gegaan. Onze orgelmentor Ross Lüscher stelde daarnaast voor om  speakerdoek te gebruiken voor het tegengaan van vervuiling in de toekomst.     

De oproep om financiële steun vond weerklank en in 2020 was het grootste deel van het vereiste budget aanwezig. We ontvingen subsidie van het Prins Bernhard Fonds (€ 5500), de Kattendijke/Drucker Stichting (€ 1000), en de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel (€ 500). Vrienden van de Buiksloterkerk, bezoekers aan onze voorstellingen en evenementen en andere donateurs droegen nog eens bijna € 1500 bij.

De schoonmaak werd begin 2021 uitgevoerd door de firma Flentrop in Zaandam, die in 2003 de algehele restauratie van het orgel op uitstekende wijze had uitgevoerd. Alle 2000 pijpen zijn van de laden afgehaald, tijdelijk opgeslagen in speciale kisten en stuk voor stuk schoongemaakt. Het gehele interieur is van stof en vuil ontdaan. Met een hoogwerker zijn ook front en frontpijpen gereinigd. Om de grote openingen in het front af te sluiten voor binnenkomend stof is de bovenzijde van de orgelkas aan de binnenkant voorzien van speakerdoek. Daarna zijn alle pijpen teruggeplaatst op de windlade, de aanspraak per register is gecontroleerd, waar nodig gecorrigeerd en tenslotte is het instrument opnieuw gestemd. Het resultaat is bijzonder positief: de klank is zuiver en mooier van toon. 

We prijzen ons gelukkig dat deze operatie dankzij de financiële steun van velen mogelijk was. Vanwege de corona-pandemie kunnen er helaas al enkele maanden geen concerten en voorstellingen meer worden gegeven in de Buiksloterkerk. We hopen van harte dat het tij spoedig keert en dat we dan samen met de bezoekers ook weer volop van orgelspel kunnen genieten.

Foto’s
  1. Gat boven het pijpwerk waar veel stof naar binnen drijft
  2. Het grote gat gedicht met speakerdoek
  3. Stoffig pijpwerk
  4. Stof
  5. Stofzuigen van de windlades
  6. Schone pijpen
  7. Nieuwe loopplank