Vrienden en andere donateurs

De Vrienden leveren een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de stichting. Voor minimaal 35,- euro per jaar steunen ze het behoud van de Buiksloterkerk en krijgen een aantal voordelen.

Waarom heeft stichting Buiksloterkerk financiƫle steun nodig?
Het kerkje is een rijksmonument, dat voortdurend onderhoud en restauratie vergt om het voor nu en voor komende generaties te kunnen behouden. Niet als iets puur historisch, maar als een levendige en intensief gebruikte ruimte, waar mensen trouwen, een rouwdienst houden, een feest geven en dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers een afwisselend programma van concerten, kindervoorstellingen, literaire- en debatavonden, en sociale evenementen kunnen bijwonen. Voor dat alles is veel geld nodig. Zonder de steun van onze Vrienden en andere donateurs lukt dat niet.

Vriend worden?
Vrienden krijgen korting op de entree van concerten en voorstellingen, worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en worden periodiek uitgenodigd voor een speciale Vriendenmiddag of -avond. U kunt al vriend worden door betaling van een bedrag van minimaal 35 euro per jaar. Wilt u Vriend worden? Dat kan met een mail naar vrienden@buiksloterkerk.nl

Een donatie of schenking doen?
Onze stichting is door de Belastingdienst als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt.  Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Onze penningmeester (penningmeester@buiksloterkerk.nl) kan u verder informeren over deze procedures en betalingswijze. Bij het overmaken van een gift bent u niet verplicht om uw naam of e-mailadres op te geven.

Er zijn verschillende varianten mogelijk:
Eenmalige aftrekbare gift particulieren
Particulieren die een eenmalige gift doen aan een culturele ANBI mogen 125% aftrekken van dat deel van het geschonken bedrag dat uitkomt boven 1% van hun drempelinkomen.

Periodieke aftrekbare schenking particulieren
Particulieren die minstens vijf jaar achtereen een gift doen aan een culturele ANBI en die dit vooraf schriftelijk hebben vastgelegd, mogen 125% aftrekken van het gehele bedrag, zonder drempel. Sinds 2014 hoeft deze periodieke schenking niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. Het tekenen van een overeenkomst met de stichting Buiksloterkerk is voldoende.

Aftrekbare donaties ondernemers
Ondernemers die een gift doen aan een culturele ANBI mogen 150% van het geschonken bedrag via de vennootschapsbelasting aftrekken.

Schenking in testament
Ook is het mogelijk om via een testament een erfstelling (deel/percentage van een nalatenschap) of een bepaald bedrag na te laten aan stichting Buiksloterkerk.

Stichting Buiksloterkerk
KvK 41205281
Bankrekeningnummer NL05INGB0005114061