ANBI

Stichting Buiksloterkerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Algemene gegevens

 • Nummer kamer van Koophandel: 41205281
 • Adres: Buiksloterkerkpad 10, 1034 VZ, Amsterdam
 • Emailadres: info@buiksloterkerk.nl
 • Actief in culturele sector
 • Ca. 30 vrijwilligers, geen betaalde medewerkers

Bestuur

 • Het statutair bestuur bestaat uit 8 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • Het bestuur is onbezoldigd.

Doelstelling

 1. De Stichting heeft ten doel het in stand houden van het kerkgebouw, met de status rijksmonument aan het Buiksloterkerkpad
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het geven van een exploitatie-sluitende bestemming van het kerkgebouw;
  2. het organiseren van culturele en sociale activiteiten, waaronder concerten en evenementen.

Jaarverslagen

Jaarrekening